Dit is waar wij goed in zijn.

Wij zijn snel in het kunnen doorgronden van mensen, samenwerkingen, processen en situaties welke wij inzetten bij arbitragezaken waar OP+ als onafhankelijk deskundige regelmatig wordt gevraagd voor het uitwerken van procesreconstructies en schadeclaims en/of het beoordelen van tegenclaims.
Daarnaast ontwikkelt en verzorgt OP+ opleidingen, trainingen en workshops vanuit passie voor mensen, project- en procesmanagement.

Opdrachtgevers waar we trots op zijn.​

Dit is ons verhaal.

In de afgelopen jaren zijn bij de Raad van Arbitrage en bij de Rechtbank het aantal bouwgeschillen toegenomen en dit aantal zal naar verwachting verder toenemen.
Wij zetten in op het eerlijke verhaal. Om objectief de (tegen)claim te beoordelen, uitgangspunten te toetsen, het geschetste procesverloop te reconstrueren en de claim logisch en in heldere bewoordingen te onderbouwen, wordt vaak de hulp ingeschakeld van OP+ als onafhankelijk bouwdeskundige.

Opleiden loopt als een rode draad door alle projecten van OP+ heen waarin het vertalen van opgedane ervaringen en kennis naar maatwerk opleidingen en het verder  ontwikkelen van talenten een grote bijdrage levert aan wie wij willen zijn.

Sinds 1998

Meer dan 25 jaar ervaring

200+

Opdrachtgevers

850+

Afgeronde projecten

Dit is waar wij trots op zijn.

Ontwikkeling van een leergang KPM

Binnen geheel Kuijpers willen we projecten op dezelfde manier aanvliegen en uitvoeren. Het is van belang om naar de klant 1 manier van werken uit te stralen. Wij zijn tenslotte één bedrijf.