Ontwikkeling van de leergang Kuijpers Project Management

Ontwikkeling van de Leergang Kuijpers Projectmanagement (KPM)

In samenwerking met De ONT-wikkelaar

“Binnen geheel Kuijpers willen we projecten op dezelfde manier aanvliegen en uitvoeren. Het is van belang om naar de klant 1 manier van werken uit te stralen. We zijn tenslotte één bedrijf.”

Vraag:

Ontwikkel en verzorg een leerprogramma voor projectmanagers, contractmanagers en projectleiders om de Kuijpers Manier van Werken in te trainen, meer in control te zijn op de projecten en in contracten, om kennis van contractmanagement te vergroten en om onze mensen steviger en mondiger te maken.

Achtergrond:

Projectmanagers, contractmanagers en projectleiders worden ontwikkeld in de vaardigheden, kennis en gedrag die het vak nu van ze vraagt. Hun rol is de afgelopen jaren complexer geworden en vraagt meer van ze. De leergang KPM is een gezamenlijke ontwikkeling van OP+ en De ONT-wikkelaar en is tot stand gekomen door vooronderzoek te doen in de organisatie naar lacunes in de organisatie door het uitvoeren van diverse interviews, onderzoek op bouwplaatsen en in projecten en door uitdieping van de gewenste leerdoelen.

Aanpak:

Er is gekozen voor toepassing van ‘ontwikkelend trainen’. Ontwikkelend trainen combineert het ontwikkelen van mensen (kennis, vaardigheden en gedrag) met het ontwikkelen van de organisatie. Een leergang waarin diverse componenten op elkaar inwerken en elkaar versterken. Waarin zowel hard skills als soft skills worden behandeld en de deelnemers actief en praktijkgericht aan de slag gaan. Waarin ook rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de deelnemers.

Resultaat:

Deze ontwikkeling van medewerkers vindt plaats in trainingsbijeenkomsten, via reflectie en zelfstudie. Het ontwikkelen van de organisatie vindt plaats door deelnemers met elkaar in werkconferenties te laten brainstormen, verbetervoorstellen te laten maken en afspraken te maken. Hierbij kunnen zij tevens opdrachten krijgen vanuit de Directie en van proceseigenaren. Op deze manier dragen deelnemers van de leergang direct bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Een belangrijke verandering in de organisatie wordt inmiddels ervaren.

Wil je meer weten?