Werken met ons

Wij houden van helderheid en duidelijkheid en wij gaan niet zomaar van start. We beginnen altijd met het einde voor ogen. We definiëren vooraf gezamenlijk de gewenste eindsituatie: als wij ‘klaar’ zijn, welk eindproduct dient er dan te liggen? Wat is daarin onze bijdrage en wat verwachten we van de klant? Ook bepalen we zo vooraf hoe het resultaat in de organisatie wordt geborgd en gemeten.

Iedere opdracht start vanuit een vooraf overeengekomen plan van aanpak waarin in heldere stappen is uiteengezet hoe het project zal worden uitgewerkt en welke (deel)resultaten (tussentijds) worden opgeleverd.

We staan voor transparantie en open communicatie in onze dienstverlening en we gaan uitsluitend voor het leveren van hoge kwaliteit. We zijn bovendien vooraf helder over doorlooptijden en budgetten en beschouwen deze als bindend in onze opdrachtuitvoering.

Wat mag u verder van ons verwachten? Onze onderzoekers en procesdeskundigen gaan voor eenduidige, navolgbare en heldere resultaten, gebaseerd op feitenonderzoek en procesreconstructies. Onze opleiders zijn deskundig, gepassioneerd, bij de tijd en gaan voor zichtbaar en meetbaar resultaat voor mensen, organisaties en bedrijven.

"OP+ werkt vanuit haar visie ‘Optimaliseren is mensenwerk’ al vele jaren samen met mensen, bedrijven en organisaties om hen effectiever, efficiënter, doelbewuster, resultaatgerichter en vooral met commitment en meer plezier te laten samenwerken en meer resultaat te laten boeken. "