Ons verhaal

Sinds 1998

Meer dan 20 jaar ervaring

0 +

Opdrachtgevers

0 +

Afgeronde projecten

Onderzoek
We zijn ruim twee decennia specialist in het uitvoeren van onderzoek en hebben een voorliefde voor het onzichtbare zichtbaar maken. We zetten deze kwaliteit (in combinatie met onze grote sectorspecifieke kennis) in voor het uitwerken van succesvolle schadeclaims, vertragingsschade en procesreconstructies en tijdens mediation. Inmiddels hebben we in diverse geschillen van grote, kapitaalintensieve projecten in de bouw- en civiele markt onze meerwaarde en materiedeskundigheid bewezen.

We hebben een fascinatie voor het uitwerken van complexe materie en zetten dit om in heldere, voor iedereen navolgbare resultaten. We zijn voorstander van de in onze ogen enige juiste volgorde van onderzoek: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. We maken verbanden feitelijk zichtbaar en we zijn sterk in het visueel maken van tijd, geld en processen. We werken hands-on en maken gebruik van gangbare procestechnieken uit de bouw.

Als deskundige durven wij ons uit te spreken, zijn standvastig in het verdedigen van onze onderzoeksresultaten en leveren wij met onze objectiviteit en onafhankelijkheid een belangrijke bijdrage aan het advocatenteam en haar clientèle.

Opleiden
Opleiden blijft een rode draad in de projecten van OP+. Het is onze passie om ervaringen en kennis te delen. Dat maakt wie wij zijn. We spelen graag in op de transitie van generaties in organisaties. Nieuw talent houdt je fris. Gevestigd talent houdt je met beide benen op de grond. Het verbinden van Millennials met de eerdere generaties in een organisatie vinden we uitdagend en inspirerend en is een belangrijk speerpunt in talentontwikkeling. We passen onze ruime ervaring en kennis toe in onze maatwerkopleidingen in combinatie met de gewenste competenties en vaardigheden van nu.

Wil je meer weten?