Tegenclaimonderzoek in een arbitragezaak

Tegenclaimonderzoek in een arbitragezaak

„Is er sprake met betrekking tot het betonstaal sprake van een bestekswijziging met een toegenomen moeilijkheidsgraad en dus meer arbeid als gevolg?”

Vraag:

Is de stelling van de onderaannemer voor toename van de moeilijkheidsgraad en daarmee de toename van de hoeveelheid arbeid per hoeveelheid materiaal terecht en is daarmee de schadeclaim in de aangespannen arbitragezaak gerechtvaardigd?

Achtergrond:

In dit bouwproject is door de onderaannemer een flinke toename vastgesteld van de hoeveelheid betonstaal volgens de buigstaten bij een ongewijzigd betonvolume en stelt dat dit een wezenlijke wijziging (ruim 20% meer) van het werk met een hogere moeilijkheidsgraad dan haar voor ogen stond bij de prijsvorming op grond van verstrekte gegevens. De onderaannemer stelt, dat sprake is van meerwerk als gevolg van een bestekswijziging. De onderaannemer maakt aanspraak op bijbetaling over het gehele werk. De hoogte van de claim is onderbouwd in een deskundigheidsrapport. De grondslag van dit deskundigenrapport is vooral gestoeld op arbeidskundige kennis.

Aanpak:

Aan OP+ is gevraagd om het rapport van de tegenpartij te bestuderen, de berekeningswijze te verifiëren, de uitkomsten te valideren en om te onderzoeken of het uitgevoerde onderzoek juist is uitgevoerd. Tevens is gevraagd tegenargumenten te verzamelen en een tegenrapport op te stellen. In de mondelinge behandeling is gereageerd op het onderzoek van de tegenpartij en is het tegenrapport toegelicht.

Resultaat:

De Raad van Arbitrage heeft mede op basis van het deskundigenrapport van OP+ de claim van de tegenpartij afgewezen. Volgens arbiters is door OP+ aangetoond dat aannames en uitgangspunten in de berekening van adviseur van de onderaannemer niet juist waren en niet consequent en niet eenduidig in de berekening waren gehanteerd.

#RVA 34.317

Wil je meer weten?