"Het stellen van opleidingsvragen duidt op commitment"

Hoe kunnen we onze projecten en contracten op dezelfde manier uitvoeren? Onze projectleiders zijn niet in control op hun projecten of binnen hun contracten.Wat nu? Hoe stel je een haalbare bouwplanning op vanuit een project- en proces analyse? Schadeclaim berekeningen, hoe te onderbouwen en op te stellen? Planningen kunnen maken, signaleren van (achter)standen, bewaken en aansturen op basis van de contractplanning: wie leert ons dat? Hoe scoren we deze EMVI? Hoe verzorg je Lean Planning Sessies en daily stands? Hoe bevorderen we ketensamenwerking op Wat te doen nu we alles weer zelf met eigen mensen moeten doen? Manurenverlies is bij ons aan de orde van de dag. Hoe beperk ik dit verlies? Opzetten en sturen vanuit ploegtaken, hoe doe je dat? We moeten sterker leren argumenteren en debatteren in onderhandelingsvaardigheden. We hebben sterke behoefte aan het ‘steviger en mondiger’ opstellen en samenwerken binnen de uitvoeringsteams. Hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen we als verschillende bedrijven elkaar beter leren kennen? Waarom durven mijn medewerkers zo weinig feedback te geven? Wat is er nodig om na de bedrijfsovername de huidige en de nieuwe organisatie meer samen te laten werken? Wie houdt ons de spiegel voor op ons eigen gedrag en het effect hiervan? Wie geeft ons meer inzicht in onze groepsprocessen, karakters en manieren van effectief samenwerken? Welke aanpak en investering is nodig om deze groep collega’s naar een hoger plan te brengen. Het ontbreekt aan bij onze projectleiders aan voldoende kennis en vaardigheden omtrent presentatietechnieken. Wie brengt dit hen succesvol bij? Hoe kunnen we een  (h)echte samenwerking bereiken binnen de teams en binnen de groep? De werkvloer moet meer vooruit leren kijken en prioriteiten stellen, maar hoe zorg ik hier voor? Het loopt niet binnen het team. Hoe krijgen we de neuzen weer dezelfde kant op? Wie leert ons zelfstandig knopen door te hakken? Hoe winnen we tijd door ‘hulp’ te zoeken binnen het eigen team en de organisatie? Hoe voorkom ik verlies?

Potentiële opleidingsbehoefte

Organisaties zijn voortdurend in beweging, waarin steeds wisselende opleidingsvragen sluimeren, die van het management de juiste aandacht verdienen. Iedere opleidingsvraag ontstaat vanuit een verschil tussen de huidige en de gewenste situatie. OP+ maakt potentiële opleidingsbehoeftes zichtbaar, ontwikkelt maatwerk programma’s en legt dit vast in een maatwerk opleidingsplan. Daar stopt het niet. OP+ ontwikkelt tevens het lesprogramma, brengt expertise in en verzorgt de bijeenkomsten en tussentijdse begeleiding van deelnemers. Tot slot wordt geëvalueerd en kunnen resultaten periodiek nagemeten worden.

 

Visie op het ontwikkeltraject

Stap 1 – Potentiële Opleidingsbehoefte​

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Potentiële Opleidingsbehoefte​

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Potentiële Opleidingsbehoefte​

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Programma en lesstof – ontwikkeling

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Programma en lesstof – ontwikkeling

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Programma en lesstof – ontwikkeling

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Merkbaar resultaat

Het rendement van het maatwerk programma’s van OP+ wordt zichtbaar in de praktijk. Op het moment
dat de deelnemers zich merkbaar ontwikkelen en hun rol op een stevige manier vervullen is hun
leerrendement waarneembaar voor de organisatie. Dit is dan ook leidend voor de opzet van te
ontwikkelen programma’s.
 

Link met de eigen praktijk

Nieuwe kennis en vaardigheden beklijven beter als dat wat geleerd wordt een duidelijke link heeft met de eigen dagelijkse praktijk. Gebruikmakend van en voortbouwen op bestaande situaties en het van daaruit creëren en aanleren van nieuwe kennis, vaardigheden en houding, vergroot extra het leereffect.

Werkvormen

De aanpak van OP+ bestaat uit een combinatie van werkvormen met aandacht voor de gestelde doelen:

  • individuele gesprekken
  • trainingsbijeenkomsten
  • groepsopdrachten
  • opdrachten gericht op het eigen team/afdeling
  • zelfreflectie
  • onderzoeksopdrachten
  • teach-back opdrachten
  • overleg met de leidinggevenden
  • zelfanalyse en 360°-feedback.

Zeer ervaren trainingsacteurs

Deelnemers hebben zeer veel baat bij het oefenen vanuit praktijksituaties. Wij adviseren in het ontwikkeltraject tevens trainingsdagen op te nemen met onze zeer ervaren trainingsacteurs, die zich vooraf inleven in de specifieke werkomgeving van de deelnemers en zich opstellen als ‘levend oefenmateriaal’. Deelnemers ervaren dit als zeer leerzaam en zijn over het algemeen zeer te spreken over hun persoonlijk leerrendement.