Mee uitwerken en schrijven aan de EMVI-aanbieding

Hendriks Coppelmans BV

Mee uitwerken en schrijven aan de EMVI-aanbieding

„Hoe scoren we in deze EMVI-aanbieding”

Vraag:

OP+ is gevraagd om de tenderaanbieding voor een driejarig nieuwbouw en renovatieproject van een groot woonzorg complex mee uit te werken, te schrijven en de rol van tendermanager mee in te vullen.

Achtergrond:

De uitvraag was gebaseerd op de UAV-GC 2015. Gezien de relatieve onbekendheid met het uitbrengen van EMVI-aanbiedingen en dit type contracten is tevens aan OP+ gevraagd het tenderteam en haar partners hierin te coachen, te adviseren en te begeleiden.

Aanpak:

Tijdens het tendertraject zijn door OP+ de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het bestuderen van de tenderstukken, het bespreken van aandachtspunten en Unique Selling Points, het analyseren van de gunningsleidraad en het scoremodel, het uitwerken van een storyboard voor de aanbieding, meedenken en uitwerken van de aanpak van het project technisch en procesmatig, checken op aandachtspunten en de vormgeving van het engineeringstraject, meedenken in de risicoanalyses en het inbedden van het vergunningstraject in het engineeringstraject, het houden van besprekingen, het ondersteunen van het interne tenderteam en partners, visualisaties mee vormgeven en uitdenken en tenslotte het schrijven van teksten voor en indienen van de tenderaanbieding.

Resultaat:

Hendriks Coppelmans b.v. is in 2016 als winnaar geselecteerd om de het totaalplan te realiseren (nieuwbouw, renovatie en infra). Vanaf november 2016 is in fasen de sloop en realisatie van start gegaan. Het project duurt ruim drie jaar. De oplevering is in 2020.

Wil je meer weten?