Claimonderbouwing in een arbitragezaak

Claimonderbouwing in een arbitragezaak

„Wat zijn nu de werkelijke schadebedragen die zijn opgetreden en hoe reageren we op het deskundigenrapport van de tegenpartij met daarin een reactie op onze claim.”

Vraag:

De vraag van een bouwcombinatie is wat voor een flink aantal schadeposten in een arbitrage nu het werkelijke schadebedrag is dat per post geclaimd dient te worden in een geschil. Later in de procedure rijst de vraag hoe te reageren op het deskundigenrapport van de tegenpartij met daarin een reactie op de ingediende schadeclaims.

Achtergrond:

Een bouwcombinatie is met onderaannemer verwikkeld in een juridische procedure inzake de bouw van een grote containerterminal. Volgens de GWW-combinatie is deze partij verwijtbaar te kort geschoten op een aantal contractonderdelen en heeft zij deze partij aansprakelijk gesteld voor geleden schade.

Aanpak:

Aan OP+ is gevraagd om voor de claims van de bouwcombinatie de werkelijke geleden schade te reconstrueren, feiten te verzamelen, hieruit kostenonderbouwingen op te stellen en onafhankelijk de schadebedragen vast te stellen.

De onderzoeksresultaten zijn verkregen door het uitvoeren van onderzoek, het houden van interviews, overleg met betrokkenen en het advocatenteam en bestudering van relevante stukken. Vervolgens zijn kostenanalyses uitgewerkt en is een deskundigenrapport opgesteld. Later in het traject is OP+ gevraagd te reageren op het deskundigenrapport van de tegenpartij en dit met een tegenrapport te becommentariëren.

Resultaat:

Het resultaat van de inspanningen is een deskundigenrapport met daarin een procesreconstructie, een claimkostenopstelling met verifieerbare kostenonderbouwingen, dat ingebracht is als een deskundigenrapport in het geding. De resultaten zijn t.b.v. de mondelinge behandelingen visueel gemaakt en door OP+ toegelicht. Op dit moment zijn partijen in afwachting van het eindvonnis. 

 

#NAI 4405

Wil je meer weten?