Hoe houden we de manuren- en de kostenoverschrijdingen binnen de perken?

Dura Vermeer Bouw Heyma BV

Incompany workshop Manurenbeheersing aangevuld met korte herhalingssessies

„Hoe houden we de manuren- en de kostenoverschrijdingen binnen de perken? ”

Vraag:

Beheersing van de eigen manuren op de bouwplaats binnen complexe renovatieprojecten krijgt niet de aandacht die het verdient. Hoe krijgen we meer grip hierop? 

Achtergrond:

Een van de uitdagingen voor het bedrijf was de beheersing van de manuren. Al jaren was er sprake van er een overschrijding op uren en geld. Een eerste inventarisatie liet zien dat projectteams manuren en arbeidskosten overschrijdingen accepteren als een vaststaand feit. Dus projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders gaven niet de juiste prioriteit aan het beheersen van deze kostenpost.

Aanpak:

Het is belangrijk dat ambities van bedrijf en projectteams op elkaar aansluiten. De keuze om naast uitvoerders ook projectleiders en werkvoorbereiders mee te nemen als doelgroep voor de training komt voort uit de ambitie van het bedrijf om projectteams meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden te geven. Het beheersen van arbeid op de bouwplaats wordt gezien als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team. 

 

De incompany workshop van OP+ is gericht op het creëren van inzicht en bewustwording van de nut en noodzaak en het belang van het beheersen van de arbeidskosten. Hierbij is de huidige praktijk en beschikbare middelen het uitgangspunt: welke hulpmiddelen zijn er, hoe kun je deze inzetten en wat is het resultaat.

 

Resultaat:

Door voorbeelden uit de praktijk van Dura Vermeer Bouw Heyma te gebruiken en door te laten zien wat een proactieve kostenbeheersing kan betekenen, is duidelijk geworden hoe het beter kan en moet!  Door de kennis uit de workshops en behaalde resultaten regelmatig te laten terugkomen in korte herhalingssessies, is het financieel rendement toegenomen en is er sprake van meer beheersing van manuren. Stimulering en sturing vanuit de Directie en Administratie heeft tevens bijgedragen aan het langere termijn succes.

Wil je meer weten?