Begeleiden ‘Lean Planning Sessie’ voor de afbouwfase’

Hoe verzorg je een Lean Planning Sessie en wil je ons begeleiden op een pilotproject?

Vraag:

OP+ is gevraagd voor de afbouw van het nieuwbouwproject (een groot woonzorg complex) een Lean Planning Sessie voor te bereiden en te begeleiden in samenwerking met Bouwonderneming Stout en haar ketenpartners. Er was nog weinig bekendheid met deze manier van voorbereiden van de afbouw.

Achtergrond:

Met een Lean Planning Sessie wordt de uitvoeringsplanning in gezamenlijkheid net voor de start uitgewerkt door die medewerkers van de partijen, die het werk daadwerkelijk mee gaan uitvoeren. Dit alles moet leiden tot meer rust op de bouwplaats, meer overzicht, een betere samenwerking, meer rendement, een hogere kwaliteit en hogere klanttevredenheid voor alle betrokken partijen.

Aanpak:

Gezien de onbekendheid met de theorie en praktijk van Lean is de Lean Planning Sessie in twee bijeenkomsten uitgevoerd. Tijdens de eerste sessie is kennis bijgebracht over Lean (plannen), zijn verwachtingen en uitgangspunten uitgewisseld over de afbouwvolgorde, routing en tempo, logistiek, bevoorrading en transport. Het daadwerkelijk gezamenlijk plannen gebeurde in de tweede sessie. De Lean Planning Sessie is afgerond met het definitief maken van de afbouwplanning en zijn afspraken gemaakt voor periodiek overleg op de bouwplaats.

Resultaat:

Er lag op voorhand een visie vanuit Bouwonderneming Stout over de wijze waarop de afbouw zou kunnen plaatsvinden. De wijze van aanpak van de afbouw is in samenspraak met de ketenpartners in een Lean Planning uitgewerkt als basis voor de succesvolle uitvoering. Partijen hebben de planning gehaald en de opdrachtgever was meer dan tevreden over het procesverloop en de bereikte kwaliteit.

Wil je meer weten?