Verbreding en verdieping van hard- en soft skills voor de groep werkvoorbereiding

J.P. van Eesteren BV

Incompany opleidingsprogramma’s  
Leergang werkvoorbereiding
„Verbreding en verdieping van hard- en soft skills voor de groep werkvoorbereiding ”

Vraag:

Hoe kunnen we onze groep werkvoorbereiding met een intern opleidingsprogramma versterken als het gaat om persoonlijke kennis, vaardigheden en effectiviteit en hoe kunnen we hun rol binnen de werkvoorbereiding verder professionaliseren?

Achtergrond:

Van Eesteren BV (JP) heeft vastgelegd wat het gewenste kennisniveau van haar medewerkers dient te zijn. Zij heeft daartoe per functiegroep competentiematrices en beoordelingscriteria vastgesteld. Op basis van beoordelingsgesprekken en een gewenste strategische groei is door JP een opleidingsbehoefte vastgesteld.

Aanpak:

Aan OP+ is gevraagd een opleidingsprogramma uit te werken, de leergang te ontwikkelen, te begeleiden en mee uit te voeren, samen met interne en externe gastdocenten.

Vanuit voorgesprekken zijn op basis van de competentiematrices leerdoelen en thema’s vastgesteld die in de opleiding dienen te worden behandeld. In het programma worden zowel hard skills als (aan hard skills gerelateerde) soft skills behandeld en gaan de deelnemers actief en praktijkgericht met elkaar aan de slag.

De bijeenkomsten zijn volledig maatwerk en worden met tussenpozen van ongeveer een maand gehouden. Dit geeft deelnemers de gelegenheid om te experimenteren in de praktijk met nieuwe inzichten en zichzelf voor te bereiden op de volgende bijeenkomst. Op deze manier blijft de studiebelasting overzichtelijk.

Resultaat:

Door het programma vergaren deelnemers nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden en leren zij ook van collega-deelnemers. Deelnemers werken in dit programma steeds aan terugkoppeling naar de eigen praktijk en bespreken de voortgang van de leerdoelen en de behaalde resultaten regelmatig met hun leidinggevende.

Tussentijds en aan het einde van het programma rapporteren deelnemers steeds hun vorderingen en behaalde leerresultaten vanuit praktijkvoorbeelden in hun eigen projectomgeving. Deelnemers sluiten de leergang af met een eindopdracht en met een advies aan de organisatie.

Sluit Menu